In Touch

Deze tweewekelijkse bijeenkomsten zijn gewoonlijk open koffieochtenden, waar een thema centraal staat onder leiding van een uitgenodigde spreker en waar veel wordt gezongen onder begeleiding van een muziekgroep.

‘In Touch’ staat open voor vrouwen ongeacht leeftijd en kerkelijke achtergrond, die de Bijbel als leidraad hebben in het dagelijks leven of die daarin geïnteresseerd zijn. ‘In Touch’ staat voor: Inspireren, Navigeren, Toerusten, Ontmoeten, Uitdragen, Christus Centraal, Hartelijk Welkom!

Voor kinderen tot 4 jaar is oppas aanwezig.

Voor data en tijd van aanvang zie het Kerknieuws of raadpleeg de website: http://vrouwenochtend.wix.com/intouch