Gemeenteopbouw

Onder gemeente-opbouw verstaan we activiteiten die gericht zijn op de toerusting van de gemeente. Dit is een kerntaak van de kerkenraad.
Doel van de toerusting is dat gemeenteleden groeien in het leven met God en een goede omgang met elkaar en zich verder ontwikkelen in het volgen van Jezus. Belangrijk hierin is dat er kennis vanuit de bijbel wordt overgedragen en dat deze kennis wordt doorvertaald naar het leven van iedere dag. Naast de ontwikkeling van ieder gemeentelid persoonlijk is de toerusting ook gericht op de gemeente als geheel. We hopen, bidden en verwachten dat we als gemeente zullen groeien in gemeenschap, dienstbetoon, kennis, gebed en werfkracht, zodat we steeds meer gaan lijken op de christelijke gemeente zoals die door God bedoeld is.
Deze toerusting vindt iedere zondag plaats in de erediensten, maar ook in door-de-weekse bijeenkomsten in de kerk of aan huis.