Gebedskringen

Uur van gebed
Elke eerste donderdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) wordt er een bidstond gehouden om samen te bidden voor de gemeente, maar ook om God te danken, Hem groot te maken en de nood van de wereld aan God op te dragen. We komen daartoe bijeen in een van de zalen van de kerk. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en wordt daarom in het Kerknieuws aangekondigd als het “Uur van gebed”. Het aanvangstijdstip is doorgaans 19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze vorm van gemeentewerk.

Contactpersoon: Nelie Stolk, tel. 010 5213564

Cappuccino+
Elke derde woensdagochtend van de maand (met uitzondering van juli en augustus) komen we van 9.15 tot 10.30 uur in de kerk bij elkaar. We beginnen de ochtenden met een stukje verdieping aan de hand van een Bijbeltekst of Bijbelgedeelte. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we in gesprek of creatief aan de slag. Daarna is er alle gelegenheid om samen de Here God te danken en voorbede te doen voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Daarbij is iedereen vrij om zacht of hardop mee te doen. Voel je welkom!!

Contactpersoon: Linda van der Spek, tel. 010 5219142