Bijbelkringen en -groepen

Er zijn in onze gemeente ruim 20 kringen en (groei)groepen, die in de periode van september tot april/mei bij elkaar komen om in gesprek te gaan rondom de Bijbel en het geloof. Meestal gebeurt dat bij een van de kringleden thuis. Sommige kringen hebben een vaste kring- of gespreksleider, terwijl dat bij andere kringen en groepen afwisselend wordt ingevuld. Er zijn kringen voor iedere leeftijdscategorie van 18-98 jaar. En alles wat er tussen in zit.

Zou je graag meedoen? Welkom! Voor meer informatie en om je op te geven kun je opgaveformulier gebruiken of mailen naar predikant[at]hervormd.nl

Wil je meer informatie over het jaarthema van dit seizoen (hand-outs, samenvattingen van de preek, data van de diensten en de toerustingsavonden)? Klik dan hier.