Periodieke gift

Geef uw bijdrage met de periodieke gift! Het grote voordeel is dat uw gift dan aftrekbaar is voor de aangifte loonbelasting. Met andere woorden, de Belastingdienst betaalt een beetje mee.

Dit hoeft niet via een notaris, maar kan met een ondertekend document geregeld worden. Dit formulier vindt u in deze bijlage. Voor het gemak zijn de benodigde gegevens van onze gemeente al ingevuld.

Op de laatste pagina uitleg en toelichting is opgenomen hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

De ontbrekende gegevens kunnen door u digitaal worden ingevuld. Het formulier kunt u vervolgens digitaal terugsturen aan: email.  Vervolgens zullen wij het formulier controleren en kan daarna door u en ons worden ondertekend.

TIP 1: Een periodieke gift is minimaal voor 5 jaar. Weet dus zeker dat u deze gift minimaal 5 jaar kan voldoen (met uitzondering van een aantal situaties, zie het bijgevoegde formulier)

TIP 2: Stel een automatische jaarlijkse betaling in bij uw bank voor de overeengekomen periode.

Het College van Kerkrentmeesters