Over de diaconie

De Christelijke gemeente is geroepen om als volgeling van Jezus ook te handelen naar zijn voorbeeld.  “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf”.

Als diaconie in deze gemeente voelen we ons geroepen om in het omzien naar de naaste daar ook concreet invulling aan te geven en anderen te ondersteunen in het verlenen van hulp aan mensen die dat nodig hebben in onze directe omgeving of verder weg.

We willen meer en meer een diaconie zijn die niet alleen de eigen gemeente op het oog heeft, maar met een brede blik om ons heen een helpende hand biedt en een luisterend oor wil zijn voor mensen in moeite, eenzaamheid en nood.

We weten ons gedragen door God zelf en vanuit zijn liefde mogen we onze taken ruimhartig uitvoeren.

Bovenstaande tekst kunt u ook terugvinden in het beleidsplan van de diaconie. Dit is onze kijk op de rol van de diaconie en wat wij als diaconie willen bereiken. Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Helpt u mee?

Hulp bieden kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig!

U kunt bijvoorbeeld helpen met:

  • Onze ogen te zijn voor de nood om u heen. Denkt u dat wij kunnen helpen, neem dan contact met ons op, ook als u twijfelt. Uiteraard wordt op een gepaste manier met de informatie omgegaan.
  • U kunt bijdragen aan de collectes voor de goede doelen. Dit is allemaal hard nodig voor hulp in de omgeving en wereldwijd.
  • En u kunt helpen met uw gebed. Wilt u bidden voor de mensen in nood en het werk van de diaconie?

En misschien ziet u andere manieren en/of hebt u ideeën waarmee u het diaconale werk kunt ondersteunen. Laat het ons dan weten!

Wie?

De diaconie bestaat uit 6 diakenen:

  • Onno Zeelenberg (voorzitter)
  • Metine van den Berg
  • Sylvia van den Bogerd
  • Marjon Smits
  • Alex Alberts
  • Jan Metselaar (jeugddiaken)

Het werk van de diaconie?

Diaconie biedt hulp aan wie het nodig heeft, financieel of op een andere manier; binnen de gemeente én daarbuiten. Bijvoorbeeld met de voedselactie van Dorcas, Actie Zomertassen, inzameling voor Uitdeelpunt Schiebroek en het organiseren van een jongerenreis. De diakenen dienen bij het avondmaal: ze delen het brood en de wijn.

Het werk van de diaconie wordt niet alleen door de diakenen gedaan, maar ook door een grote groep vrijwilligers.

Meerdere onderwerpen en activiteiten aangaande de diaconie kunt u terugvinden op de website:

Wilt u een donatie doen?

U kunt een donatie overmaken naar de bankrekening:

NL13 RABO 0106 6029 18 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Bij overschrijvingen graag het doel van de donatie vermelden, zodat de betaling goed verwerkt kan worden.

Contact

Heeft u vragen, ideeën, wilt u een beroep doen op onze hulp, of kent u iemand anders waarvoor wij iets kunnen betekenen? Stuur ons een e-mail.

Postadres:          Diaconie Hervormde Gemeente, Postbus 52, 2660 AB Bergschenhoek.