Voorbede in de dienst

We willen graag met- en voor elkaar Gemeente van Christus zijn. Dit betekent dat we elkaar steunen en met elkaar meeleven. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door een kaart te sturen of iemand op te bellen.

In de kerkdiensten vinden we het belangrijk om met en voor elkaar te bidden.

Om gericht te kunnen bidden voor elkaar is het belangrijk dat we goed geïnformeerd zijn/worden. Is er een situatie waarin u graag wilt dat er in de dienst voor u gebeden wordt, neem dan contact op met uw wijkouderling of met de predikant. Ook kunt u voor de dienst even naar de consistoriekamer lopen om het te vragen of dit door iemand anders laten doen. De kinderen van de zondagsschool leveren een voorstel in voor voorbede in de morgendienst waarin zij aanwezig zijn.