Huisbezoek

De ouderlingen brengen ieder jaar in hun wijk een aantal huisbezoeken. Zij proberen eenmaal per twee of drie jaar u een bezoek te brengen.

Als u benaderd wordt om een afspraak te maken willen we u vragen om u welwillend op te stellen. Het is fijn als alle huisgenoten daarbij aanwezig kunnen zijn.

Uw wijkouderling wil graag met u meedenken en meeleven, samen met u kracht putten uit het Woord van God en met u bidden. Laat hem dan ook delen in uw vragen, uw vreugden, uw zorgen of verdriet. Immers: gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde.