Bij overlijden

Ook in droeve dagen willen we graag met elkaar meeleven. Als iemand overlijdt, moet er geweldig veel geregeld worden. Misschien wilt u erom denken ook in zulke situaties wijkouderling en betreffende predikant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Als dat kan graag voordat één en ander al met de begrafenisondernemer is geregeld.