Pastoraat

Het pastoraat behoort tot de wezenlijke elementen van het Gemeente-zijn. Onder pastoraat verstaan we de zorg voor elkaar in het bijzonder gericht op de relatie met God in verschillende omstandigheden. U kunt hierbij denken aan allerlei vormen van bezoekwerk, waarin we samen naar Hem gaan, die de grote Pastor is, de Here Jezus Christus. We denken dan aan het bezoeken van zieken, ouderen en mensen in crisissituaties, maar ook aan bezoeken rond jubilea en geboorten en het huisbezoek, dat door de predikant en de ouderlingen wordt gebracht.

Voor jongeren is er ook het jongerenpastoraat (zie JPT)

Bereikbaarheid predikant
Wanneer het nodig is kunt u met de predikant bellen of langs komen bij de pastorie. Dat geldt ook ‘s nachts. Zaterdags proberen we een beetje rust te genieten. In dringende gevallen kunt u ook dan een beroep op ons doen. U zult alleen merken dat zaterdags vaak het antwoordapparaat staat ingeschakeld. Even langs komen is dan beter.

Adressen en telefoonnummers: zie contactpagina

Bezoek gewenst ? Geef het door!

Er zijn heel wat situaties waarin pastoraal bezoek nodig of gewenst is. Dat geldt beslist ook bij ziekenhuisopname. Maar dan is het wel nodig, dat de dingen aan ons worden doorgegeven. Denk niet te gauw dat anderen het zullen doen, maar bel zo mogelijk zelf wijkouderling en betreffende predikant om belangrijke dingen door te geven! Beter een dubbel bericht dan geen bericht! Voor het goed functioneren van het pastoraat hebben we uw hulp dringend nodig.

Wilt u weten wie uw wijkouderling of diaken is, kijk dan in de lijst onder “Predikant, ouderling en diaken per wijk“. Meer informatie kan je vinden in het linker zijmenu of benaderen via het menu “kerkenwerk – pastoraat”.