Zending Hervormd Bergschenhoek

De zendingscommissie van de gemeente Bergschenhoek bestaat uit gemeenteleden en een afgevaardigd kerkenraadslid en opereert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De zendingscommissie stimuleert het zendingsbewustzijn en betrokkenheid binnen de gemeente, bij zowel jong en oud. Daarnaast heeft de commissie als taak om geld in te zamelen voor de projecten waaraan de gemeente zich heeft verbonden. We zijn een contactpunt voor gemeenteleden die zelf zending overwegen. Waar mogelijk ondersteunen wij deze (persoonlijke) activiteit in communicatie, het wijzen naar gevestigde instanties en netwerken, en soms ook (beperkt) financieel.

Sinds God Zijn Zoon gezonden heeft en de Heilige Geest is uitgestort, is er altijd aan zendingswerk gedaan. Velen hebben zich geroepen gevoeld het woord van God over te brengen naar onze naasten, dichtbij en ver weg. Wij voelen ons als zendingscommissie sterk verbonden met zending ver weg. Voor dit werk zijn zendelingen nodig. In onze huidige samenleving vergt dit organisatie. Daarom is hier voor ons een belangrijke taak weggelegd. Zending dichtbij is zeker zo belangrijk maar kan door ieder gemeentelid zelf georganiseerd worden. Om de (financiële) middelen verantwoord in te zetten en op lange termijn continuïteit te bieden zoeken wij samenwerking met gerenommeerde Christelijke organisaties.

Zendingsbewustzijn
Het bevorderen van het zendingsbewustzijn en betrokkenheid binnen de gemeente krijgt met name vorm door zending een ‘gezicht’ te geven. Op die manier proberen we een meer ‘persoonlijke’ band mogelijk te maken tussen gemeenteleden en zendingswerkers. Een belangrijk project dat we reeds diverse jaren ondersteunen is GZB Deelgenoten. De wederkerigheid van de relatie staat hierbij centraal.

Financiële benodigdheden
De benodigde financiële middelen worden samengebracht door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van de kerken), de verkoop van dagboekjes en via acties, zoals het organiseren van een voorjaarsmarkt. De opbrengsten van de zendingsbussen worden evenredig verdeeld tussen de GZB, IZB en Kerk in Actie. De opbrengsten van de collecten worden door de diaconie direct overgemaakt naar de verschillende doelen. Het ondersteunen van een project in GZB Deelgenoten geeft een jaarlijkse financiële verplichting welke mede middels het organiseren van acties wordt voldaan.

Contactpunt
Door middel van het gebruik van een breed scala aan communicatiemiddelen zijn we op het gebied van zending een duidelijk en vindbaar aanspreekpunt voor gemeenteleden.

Hoe kunt u meedoen in het zendingswerk ?
Allereerst door te bidden voor het zendingswerk en de zendingswerkers.

Door actief met de zendingswerkers mee te leven, bijvoorbeeld door e-mails of kaarten te sturen.

U kunt het werk financieel ondersteunen. U kunt een gift overmaken naar Rabobankrekening NL71RABO0106615939 met vermelding van het doel.

U kunt onbeschadigde ansichtkaarten (9×13 cm en 10×15 cm) en ruim afgeknipte onbeschadigde postzegels in een doos in de hal van de kerk doen. Verder zijn dubbele (vouw)kaarten en geboortekaartjes welkom. Niet bruikbaar zijn kerst- en nieuwjaarskaarten, beterschaps- en felicitatiekaarten. Ieder najaar kunt u het dagboek ‘Een handvol koren’ bestellen (ook in kalendervorm). Een handige hulp bij het dagelijks bijbel lezen. Bovendien steunt u door de aanschaf het werk van de GZB.

Het is belangrijk dat we allemaal getuigen van de boodschap van de bijbel in onze eigen omgeving. Als je werk ondersteunt in andere landen zou het vreemd zijn om diezelfde belangrijke boodschap niet te delen met uw buren, collega’s en familieleden. Voor vragen of inlichtingen:

Mirjam Bloom tel. 522 3101 of Daan Breedijk, tel. 010-5212645