Missionair Team

Het missionaire team geeft leiding aan het evangelisatiewerk, dat zich richt op onze directe omgeving.

Veel mensen die naast ons wonen, die we in ons werk tegenkomen, met ons sporten en in dezelfde winkels boodschappen doen als wij, kennen de Here Jezus niet. Daarmee missen ze volgens de bijbel de belangrijkste relatie die er is. We vinden het van groot belang dat ook deze mensen van de Here Jezus horen en we hopen, bidden en verwachten dat de Here God hen wil laten inzien dat een relatie met de Here Jezus ook voor hen het allerbeste is.

Het missionair team richt zich op de volgende zaken:

  • Manieren bedenken hoe we de boodschap van de bijbel dichtbij mensen in Bergschenhoek kunnen brengen.
  • Het organiseren van missionaire activiteiten, zoals de Alpha cursus en andere cursussen, open kring, bezoekactiviteiten (bijv. verspreiding van het evangelisatieblad echo), samenkomsten (bijv. Kerstnachtdienst) en evangelisatie-acties (bijv. op Koninginnedag of gekoppeld aan oplevering van nieuwbouwwijken)
  • Waar mogelijk werken we samen met andere kerken uit Bergschenhoek.
  • Het op elkaar afstemmen van de verschillende evangelisatie-activiteiten.
  • Verantwoordelijkheid dragen voor een goede begeleiding en integratie van nieuwe mensen in de gemeente.
  • Het begeleiden en ondersteunen van medewerkers aan evangelisatie-activiteiten.
  • Het organiseren van cursussen en andere activiteiten die er op gericht zijn om u als gemeentelid te helpen, toe te rusten en te motiveren om te getuigen in uw eigen omgeving.
  • Regelmatig contact met de kerkenraad over de vraag hoe we als gehele gemeente getuigend kunnen zijn/worden en wat dat betekent voor de praktijk van alles wat er in de gemeente gebeurt. (bijvoorbeeld voor het jeugdwerk en het bezoekwerk)