Missionair werk

De Here Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om de boodschap van de bijbel, in woorden en daden, door te geven aan anderen. Dit is een opdracht voor de hele gemeente en voor iedere christen.

Om de gemeente daarin te helpen, te begeleiden en te motiveren zijn twee werkgroepen in de gemeente actief: de zendingscommissie en het missionaire team, die beide werken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De evangelisatiewerkgroep is een belangrijk uitvoerend orgaan dat onder verantwoordelijkheid van het missionair-team valt.  

Hoe kunt u meedoen in het evangelisatiewerk ?

 1. Bidden.
  Voor mensen in uw omgeving die de Here Jezus niet kennen,
  voor uzelf om wijsheid en liefde in het getuigen in uw eigen omgeving,
  voor de evangelisatie-activiteiten en alle medewerkers die daarbij betrokken zijn.
 2. Spreek waar mogelijk een goed woord van de Here Jezus en probeer te leven zoals Hij het bedoeld heeft.
 3. Doe als medewerker mee met een evangelisatie-activiteit die bij u past. Meld u aan!
 4. Nodig mensen in uw omgeving uit voor activiteiten die voor hen georganiseerd worden.
 5. Neem deel aan toerusting die georganiseerd wordt, zodat u zich meer bewust wordt van de getuigende opdracht die we hebben èn hoe we die opdracht handen en voeten kunnen geven.
 6. Maak een gift over naar de kerkrentmeesters t.b.v. het evangelisatiewerk.

Meer informatie kan je vinden via het menu “kerkenwerk – missionair werk”.