Kerkelijke ledenadministratie

Voor onze gemeente gaat in het verzorgen van de ledenadministratie veel tijd zitten, vooral als mutaties niet of laat worden doorgegeven. Als gevolg van de Wet Persoonsregistratie geeft de burgerlijke gemeente geen informatie.
Om de ledenadministratie toch zo goed mogelijk te kunnen bijhouden vragen wij u dringend alle wijzigingen schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Dit betreft geboorte; overlijden, vestiging in de Gemeente, huwelijk (door toezending van een trouwkaart, graag ook als uw huwelijk niet kerkelijk wordt bevestigd), verhuizing binnen de gemeente of vertrek naar een andere gemeente door toezending van een adreswijziging, ook indien kinderen uit het gezin zelfstandig gaan wonen. Voor doopbewijzen kunt u zich eveneens tot de ledenadministratie wenden.

Overigens wordt ook een berichtje aan de predikant op prijs gesteld.

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Mevr. Petra van der Spek
Wijzigingen kunnen per post of via email worden doorgegeven.