Financiën en bankrekeningnummer

De inkomsten van de Gemeente komen uit de jaarlijkse actie Kerkbalans, waarbij van alle leden van de hervormde gemeente een financiële bijdrage gevraagd wordt en uit de wekelijkse tweede collecten in de kerkdiensten.
De actie Kerkbalans wordt ieder jaar in januari gehouden.

College van Kerkrentmeesters zorgt jaarlijks voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening.
De jaarrekening wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de financiële commissie.
De kerkenraad keurt de begroting en de jaarrekening goed, waarna deze een week ter inzage worden gelegd voor de gemeente.
Tot slot worden de begroting en de jaarrekening toegezonden aan het Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken van de PKN.

Financiële Administratie
De financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters wordt gevoerd door:
Jan-Wolter Oord
tel. 010-5220077
email

IBAN rekeningnummer:
NL02 RABO 0106600303 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergschenhoek