Drukwerk

Het meeste drukwerk in onze gemeente kan in eigen beheer worden gemaakt. Voor een goed verloop hiervan is het volgende van belang. Het drukwerk dient tijdig te worden aangemeld, afhankelijk van de omvang minimaal drie dagen van tevoren. Wanneer dit alles gebeurt in goed overleg, kan het drukwerk op verantwoorde wijze geleverd worden.

Het drukwerk wordt verzorgd door:
Dhr. G. Barmentlo, Vlaggemansdreef 22, 2661 CC, telefoon 010-5213413.