Kerkgebouw

Kerkgebouw
Kerkstraat 1
2661CB Bergschenhoek
telefoon: 010-5215610.

Koster-beheerder
Jolanda Fentanes Morgan -Leeflang
telefoon: 06–42699016.

Huisregels
Alle aanvragen voor het gebruik van ruimten in het kerkgebouw moeten tijdig worden ingediend bij de koster.
In overleg kan dan een definitieve datum worden vastgesteld.

Alle huisregels zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt ter inzage bij de koster, maar is ook op deze website te bekijken.

Calamiteitenplan
In het kerkgebouw zijn veel voorzieningen getroffen om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Wanneer zich onverhoopt toch een incident of calamiteit voordoet, is het van het grootste belang om slachtoffers te voorkomen, schade te beperken en zo snel mogelijk na een incident weer terug te keren naar de normale situatie. Op verschillende plaatsen in de kerk treft u plattegronden waarop de met verlichting gemarkeerde vluchtroutes naar buiten staan aangegeven en een beknopte instructie hoe te handelen bij een calamiteit.