Het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak om namens de kerkenraad de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor het leven en werken van de Hervormde Gemeente.

In vermogensrechtelijke zaken wordt de Hervormde Gemeente vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters.

De samenstelling van het college is als volgt:

Joram Oosthoek
Leon Jansen (secretaris)
Roland Oosthoek (penningmeester)
Gerald Breugem (personeel & organisatie)
Jan de Ruiter (technische zaken)

U kunt het College van Kerkrentmeesters bereiken per email

Het (IBAN) rekeningnummer van de Hervormde Gemeente / het College van Kerkrentmeesters is:

NL71 RABO 0373716303 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergschenhoek