Kerkdiensten

Omzien naar elkaar

De vakantieperiode breekt weer aan. Een mooie tijd voor velen om uit te rusten, nieuwe inspiratie op te doen en ik hoop vooral te genieten van een nieuwe omgeving, van elkaar en van God. Sommigen vinden het ook moeilijk. Zoals de mensen die nu voor de eerste keer deze periode beleven zonder hun partner. Of voor een zoveelste keer en verzuchten dat de pijn van gemis maar niet minder wordt. Of de mensen die thuis blijven omdat vakantie er om financiële redenen niet in zit of vanwege de zorg voor anderen. Ik denk ook aan ouderen. Soms is er geen behoefte meer aan vakantie, soms kan het niet meer. Voor hen is deze tijd vaak een eenzame tijd. Goed om eens om je heen te kijken en te zien wat je kan doen. Een bezoekje, een telefoontje, een kaartje, het doet zo goed!! Allen een gezegende vakantietijd toegewenst.