Crèche

Om ouders in de gelegenheid te stellen samen naar de kerk te kunnen gaan, is er tijdens de morgendiensten crèche voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.

4-jarigen Crèche
De 4-jarigen kunnen afwisselend de ene zondag naar de zondagsschool gaan en de andere zondag naar de crèche, waar o.a. een kort verhaal wordt verteld en een werkje gemaakt kan worden.
Met Kerst, Pasen en Pinksteren is er ook ‘s middags crèche. Indien er crèche is tijdens andere bijzondere diensten, dan wordt dit vermeld in de agenda van Kerknieuws.
Nieuwe medewerk(st)ers zijn altijd welkom.
Meer info en/of opgeven om mee te doen in de leiding?

Marjon Smits 06- 40 21 58 47 – email
Cora Metselaar 010- 5219746 – email

Ouderencrèche
Als er voor kinderen van 5 en 6 jaar géén zondagsschool is, dan is er op dié zondagmorgen ook voor hen een crèche, de zgn. “ouderencrèche”.
Zij luisteren dan naar een vertelling uit de Bijbel en daarna verwerken zij die op een creatieve manier.
Ouders, die hun kind (5/6 jaar) nog niet mee naar de kerk kunnen nemen, kunnen hiervan gebruik maken.
Meer info en/of opgeven om mee te doen in de leiding?
Mw. Ciska Verweij, telefoon 010-5249766.

In het Kerknieuws en in de rechterkolom Kerkdiensten kunt u vinden wanneer er welke crèche is.