Onze kerk

Rond 1575, kort na de reformatie, woonden er in de kleine buurtschap ‘den Bergschen Houck’ reeds hervormden. Zij behoorden tot Hillegersberg en kerkten daar ook. De toenemende turfwinning in deze streek bracht welvaart en deed de bevolking snel toenemen. In 1657 werd daarom door de Bergschenhoekse hervormden een verzoek aan de overheid gericht om een eigen predikantsplaats te mogen stichten.

Op 1 mei 1658 was het zover. Jacobus van Couwenhove werd de eerste predikant. Het kerkgebouw was een flink huis, dat werd verbouwd en ingericht als kerk. Een jaar later, 8 mei 1659, brandde bijna het gehele dorp af. Ook de kerk werd verwoest. Er werd een noodkerk gemaakt van palen met zeilen overdekt. In de winter van 1659 kwam er een houten schuurkerk voor in de plaats. Pas in 1694 kon, met behulp van giften en overheidssteun, een nieuwe stenen kerk worden gebouwd.

Na bijna 200 jaar werd deze kerk wegens bouwvalligheid gesloopt en in 1870 vervangen door een nieuwe. Weer een eeuw later, in 1973, werd in de dorpskern de huidige kerk (Kerkstraat 1) gebouwd. In 1992 zijn aan deze kerk een aantal nevenruimten toegevoegd.

De Hervormde Gemeente Bergschenhoek maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Classis Zoetermeer.

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden:
De morgendienst om 10.00u en de avonddienst om 18.30u.