Ouderendiaconaat

Het ouderendiaconaat vindt plaats in nauw overleg met het ouderencomité. Dit comité verzorgt veel activiteiten voor ouderen, zoals:

Ontmoetingsmiddagen

Gedurende het winterseizoen is er in principe iedere laatste dinsdagmiddag van de maand een ontmoetingsmiddag  voor de oudere gemeenteleden in de achterzaal van de kerk van 14.30-16.30 uur. Deze middagen staan in het teken van ontmoeten en gezellig samenzijn.

Deze middagen beginnen met een korte overdenking, waarna er een afwisselend programma is.

Te denken valt aan een spreker/spreekster, spel of Paas-en Kerstvieringen.

Vakantieweek

Bij genoeg animo organiseren wij in het voorjaar een vakantie waarin tal van activiteiten plaatsvinden.

Met elkaar genieten van leuke excursies, elkaars gezelschap, in het altijd mooie Nederland.

Contactpersoon: Marjolein Jumelet, telefoon: 0102124005