Meeleven in tijden van ziekte

Het meeleven met gemeenteleden die (langdurig) ziek zijn en/of verpleegd worden in een zorginstelling door het versturen van een kaart wordt bijzonder op prijs gesteld.

Als gemeenteleden kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de namen van de zieken bij de gemeente bekend zijn door die door te geven aan de predikant, de wijkouderling of de kerkelijk werker.

Regelmatig wordt er door de diakenen, namens de gemeente, een fruitgroet bij gemeenteleden gebracht.

Daarnaast is er ook de bloemendienst. Voor meer informatie hierover zie.