Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat betekent letterlijk: diaconaat vóór jongeren en diaconaat dóór jongeren. We zijn hiermee in 2008 begonnen in onze gemeente.

Onze jongeren groeien op in een maatschappij, die steeds meer ‘ik-gericht’ wordt en waarin de zorg en aandacht voor zwakkeren steeds schaarser wordt. Afhankelijke mensen zijn in onze maatschappij nauwelijks in tel. Het maatschappelijk ideaal is : rijk, succesvol en onafhankelijk zijn. Door die samenleving worden ook onze jongeren onmiskenbaar beïnvloed en gevormd, simpelweg omdat zij deel uitmaken van die maatschappij. Vanuit de bijbel leren we een andere weg en als gemeente hebben we als navolgers van Christus de taak onze jongeren te leren en voor te leven hoe de weg van dienen en barmhartigheid (B-arm-hart-ig betekent letterlijk : met je hart bij de armen zijn) te volgen en concreet invulling te geven.

Daarnaast is er onder jongeren binnen en buiten de kerk veel nood, die we vaak niet (willen) zien, maar na enig onderzoek ook in onze directe omgeving soms schrikbarende vormen aan heeft aangenomen. In die maatschappij staan en leven wij en wordt ook onze kerkelijke jeugd geconfronteerd met deze nood. Als kerk kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten voor deze nood en hebben we de taak wegen te zoeken en ons in te zetten om – zonder direct eigenbelang – hulp te bieden waar mogelijk.

Met het jeugddiaconaat willen we het volgende bereiken:
Dat de jeugd en jongeren binnen de kerkelijke gemeente worden toegerust via o.a. gezin, kerkdienst, clubs en catechese.
Daarnaast dat we individuele problemen van jongeren helpen oplossen door het aanbieden van concrete praktische hulp.
Jongeren stimuleren om actief anderen te helpen in Bergschenhoek of andere gebieden.

De volgende werkgroepen zijn op dit moment gevormd binnen het jeugddiaconaat:

  • Werkgroep jongerenreis Roemenie (1e reis is net afgerond)
  • Jeugdcollectanten (loopt)
  • Werkgroep klussendienst (momenteel in opstart fase)
  • Oppasdienst (moet nog opgestart worden)
  • Diaconale stages i.s.m. Follow Me (Next), moet ook nog opgestart worden

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:
Gert van Egmond , tel. 010-5111745