Buddy project

Al een tijd leeft er onder een groep jongeren van onze gemeente het verlangen om meer binding te krijgen tussen verschillende generaties in onze kerk, en het idee dat generaties wederzijds meer van elkaar zouden kunnen leren. Zeker ook in deze tijd missen we het contact onderling en missen we het gemeentezijn. Daarom start vandaag het initiatief van het Buddy project.

Het idee van dit project is dat er door de hele gemeente heen duo’s worden gevormd van verschillende leeftijden (16+) die samen kunnen groeien in persoonlijk geloof. Als gelijkwaardige buddy’s kun je dus samen op zoek gaan in geloofsvragen en lief en leed delen. Dit kan op allerlei manieren: een wekelijkse preek nabespreking via de telefoon, samen een Bijbel leesplan volgen, samen bidden, maar denk ook aan laagdrempelige activiteiten zoals samen wandelen, sporten, koken of netflixen om aan de hand daarvan samen de diepte in te gaan.

Spreekt dit u/jou aan, dan kan je je aanmelden door een mail te sturen naar email. Daarin kan ook een voorkeur worden doorgegeven voor leeftijdsgroep en interesses van de buddy. Op basis hiervan zullen duo’s gevormd worden. Ook als er nog vragen zijn kan u/jij op dit e-mailadres terecht. We hopen dat het Buddy project zal bijdragen aan een gemeente waarin meer oog is voor elkaar door de generaties heen en persoonlijk geloof groeit