Bloemendienst

De bloemen die elke week in de kerk staan, worden na de dienst als teken van meeleven bij ziekte of verdriet of ter bemoediging als groet van de gemeente naar een gemeentelid gebracht.

Weet u iemand die ervoor in aanmerking komt, bel dan even! Zie contactgegevens hieronder.

Bloemen, die een “groet vanuit de Gemeente zijn”, betekenen vaak heel erg veel voor de mensen die de bloemen krijgen. Daarom hoopt de commissie van de bloemendienst steeds over voldoende middelen te kunnen beschikken om de wekelijkse “bloemengroet” te kunnen blijven versturen.

Ook u als gemeentelid kan uw steentje daaraan bijdragen door als het mogelijk is een gift over te maken op de Rabobank rekening van de diaconie, NL13RABO 01066 02918, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente, onder vermelding van ‘Bloemendienst’.

U kunt ook uw bijdrage aan één van de kerkenraadsleden of commissieleden geven. Zij zorgen dan dat het op de juiste plaats komt.

Contactpersoon

Marike de Vrij, telefoon 06-18178232