Grensoverschrijdend gedrag

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel in de media te doen is rondom grensoverschrijdend gedrag.

In het seizoen van 2017-2018 hebben de jeugdambtsdragers dit onderwerp binnen alle clubs besproken. Dit om de bewustwording rondom dit onderwerp te vergroten. Samen met de clubs zijn de risicomomenten in kaart gebracht en zijn afspraken gemaakt om deze zo beperkt mogelijk te houden. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Uiteraard kunnen we jammer genoeg nooit 100% garantie afgeven. Daarom is er ook een meldprotocol dat goedgekeurd is in de kerkenraad en daarmee ook van toepassing binnen onze gemeente. Dit protocol  beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Dit protocol is te vinden op de internetsite van onze gemeente.

Hierin zijn ook twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn voor onze gemeente Arjan Rougoor (06 16582255) en Sandra Buitenhuis (06 48122490). Deze contactgegevens zijn ook te vinden op onze website.

We hopen en bidden dat we dit meldprotocol nooit nodig zullen hebben en we een veilige omgeving zijn voor onze kinderen om in op te groeien en tot bloei te komen.