Een stukje geschiedenis over het Kerknieuws

Gedurende bijna 25 jaar verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraden van Bergschenhoek, Bleiswijk en Moerkapelle een gezamenlijk kerkblad, “De Kerkklok” geheten. Begin 1974 laat de kerkenraad van Moerkapelle echter weten de samenwerking per 1 juni 1974 te willen beëindigen om met een eigen kerkblad te beginnen. Hierdoor zijn de kerkenraden van Bergschenhoek en Bleiswijk genoodzaakt om ook tot een andere opzet te komen, want voortzetting van ”De Kerkklok” is te duur vanwege de kleinere oplage. Er wordt besloten om over te gaan op een ander, goedkoper drukprocedé bij een andere drukkerij. De naam van het nieuwe kerkblad wordt “Kerknieuws”. Het eerste nummer verschijnt op 14 juni 1974 en wordt vervaardigd bij drukkerij De Potter, waar nu zo’n 48 jaar later het laatste exemplaar wordt gemaakt.

Namens de kerkenraad van Bergschenhoek heeft Thijs Molenaar het gehele proces van verandering begeleid. Dit omdat dominee G.J. Wisgerhof in die periode studieverlof heeft om in Amersfoort deel te nemen aan een cursus.

In goed overleg tussen de kerkelijke gemeenten van Bergschenhoek en Bleiswijk is er nu een eind gekomen aan deze samenwerking. Bleiswijk gaat verder met een maanduitgave onder de naam “Kerknieuws” en Bergschenhoek kiest voor een uitbreiding van de digitale “Weeknieuws” en zal eveneens eenmaal per kwartaal een magazine laten verschijnen.

Bron: “Gedenckt uwen voorgangeren””, uitgegeven in 2008

Laatste Kerknieuws
Nadat Miranda de Heer jaren lang de redactie van Kerknieuws heeft gedaan heb ik het stokje  overgenomen. Nu dit het laatste Kerknieuws is, stopt het ook voor mij. Ik heb geprobeerd dit zo goed en punctueel mogelijk te doen en ben dankbaar dat ik met dit stukje gemeentewerk heb bijgedragen aan de communicatie binnen en de opbouw van onze gemeente.

Dank voor het vertrouwen en met een hartelijke groet,

Lida Oord